Numer wpisu
2/E/2006
Dotyczy
Raport oddziaływania inwestycji na środowisko dla budowy Centrum Focus Park w Rybniku
Data sporządzenia dokumentu
2004-09-14
Zamawiający
Pracownia Architektury i Grafiki "top PROJECT", ul. Chrobrego 21, 44-200 Rybnik
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Badań SEPO, ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Inwestor Focus Park Rybnik Bis Sp. zo.o., Al.. Jana Pawła II 25 oo-854 Warszawa
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-22