Numer wpisu
11/E/2008
Dotyczy
Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej, na działce nr 2170/98”
Data sporządzenia dokumentu
2008-07-10
Zamawiający
Marek Gajewski Chemia-Hurt ul. Zebrzydowicka 117c 44-210 Rybnik
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Badawcze "INTEREKO" Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9a 40-159 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Uwagi
raport uzupełniany dwukrotnie - aneksy z dnia 31.07.2008 oraz 21.08.2008;
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19