Numer wpisu
1/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”
Data sporządzenia dokumentu
2008-08-20
Zamawiający
MARAT Rybnik Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a 44-203 Rybnik
Wykonawca
"SOZOS" Biuro REalizacji Ochrony Środowiska w Czeladzi ul. Strzelecka 9 41-250 Czeladź
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Uwagi
raport uzupełniany dnia 23.10.2008 oraz dnia27.11.2008 r.
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2009-01-09