Numer wpisu
12/E/2008
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul.Wodzisławskiej 175B"
Data sporządzenia dokumentu
2008-10-01
Zamawiający
Piotr Chwołka ARTECH, ul. Wodzisłwska 175B, 44-200 Rybnik
Wykonawca
Piotr Masny
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew. 7033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19