Numer wpisu
13/E/2008
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko - dla inwestycji- "Zmiana sposobu użytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej"
Data sporządzenia dokumentu
2008-09-01
Zamawiający
osoba fizyczna
Wykonawca
Eugeniusz Orszulik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew. 7033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19