Numer wpisu
14/E/2008
Dotyczy
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu
Budowa zakładu przerobu odpadów komunalnych
Data sporządzenia dokumentu
2008-10-01
Zamawiający
SEGO, ul. Przemysłowa 35 Rybnik
Wykonawca
Ewa Augustyniak Olpińska, "EKODI"
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Zastrzeżenie informacji
Decyzją PM na wniosek inwestora utajnione strony 8-13 i 17-19 w/w raportu
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-19