Numer wpisu
5/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla "Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca"
Data sporządzenia dokumentu
2008-10-01
Zamawiający
Keller Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 546, 44-100 Gliwice
Wykonawca
Urszula Burzyńska, Teresa Smętek
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-19