Numer wpisu
6/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla "Budowy wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1"
Data sporządzenia dokumentu
2008-11-01
Zamawiający
P.P.H. UTEX Sp. z o.o., ul. Podmiejska 67, 44-207 Rybnik
Wykonawca
EKOLEX Izabela Dziubak, ul. Spacerowa 44, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-02-19