Numer wpisu
39/E/2009
Dotyczy
Raport oddziaływania na środowisko modernizacji i rekonstrukcji drogi krajowej nr 78 w Rybniku
Zakres przedmiotowy dokumentu
Modernizacja i rekonstrukcja ulicy Kotucza, Reymonta, Wodzisławska
Data sporządzenia dokumentu
2008-12-30
Zamawiający
Miasto Rybnik REGON 276255430
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o. REGON 273279677
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok 6, tel. (032) 4392006
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Lasota-Remiorz Joanna (D I)
Wpis z dnia
2009-07-09