Numer wpisu
45/E/2009
Dotyczy
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"
Zakres przedmiotowy dokumentu
Budowa zakładu odzysku odpadów zajmującego się przerobem 10 000 Mg/rok gruzu budowlanego powstającego z rozbiórek obiektów administrowanych przez Miasto Rybnik
Data sporządzenia dokumentu
2009-05-01
Zamawiający
Gmina Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Wykonawca
Ekolex Izabela Dziubak ul. Spacerowa 44, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-05