Numer wpisu
44/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji do wytrawiania stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 na terenie BGH Polska Sp. z o.o., na działce 71/67 przy ul. Żelaznej 9 w Katowicach"
Data sporządzenia dokumentu
2008-12-01
Zamawiający
BGH Polska Sp. zo.o., ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o., ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologi, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-08-05