Numer wpisu
46/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowego systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. Rudzkiej
Data sporządzenia dokumentu
2009-08-24
Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o., ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-07