Numer wpisu
54/E/2009
Dotyczy
Raport oddziaływania na środowisko przebudowy ul. Żorskiej w ciągu DW nr 935 na odcinku od ul. Boguszowickiej do granicy miasta Rybnika
Zakres przedmiotowy dokumentu
Przebudowa ulicy Żorskiej wraz z budową rond
Data sporządzenia dokumentu
2009-01-30
Zamawiający
Miasto Rybnik REGON 276255430
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT REGON 273279677
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 pok. 6 (032) 4392006
Numery innych kart opracowującego
39/E/2009
Numery innych kart zamawiającego
39/E/2009
Wpisu dokonał
Lasota-Remiorz Joanna (D I)
Wpis z dnia
2009-09-29