Numer wpisu
52/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w rybniku przy ul. Żorskiej"
Data sporządzenia dokumentu
2009-07-01
Zamawiający
Michał Mura, ul. Żorska 300, 44-200 Rybnik
Wykonawca
Danuta Pieczka "DanEko", ul. Dworcowa 17A, 44-353 Olza
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-09-30