Numer wpisu
53/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Budowa hali będącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady biodegradowalne..."
Data sporządzenia dokumentu
2009-09-01
Zamawiający
BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory
Wykonawca
Kompleksowe Opracowania Gospodarki Odpadami Roman Sobczyk EKOTOP ul. Wawelska 25/1 64-920 Piła
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Kuźnik Jarosław (Ek)
Wpis z dnia
2009-10-08