Numer wpisu
295/E/2009
Dotyczy
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowaniu zbiornika wodoru na terenie Elektrowni Rybnik S.A.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Ocena wpływu zabudowy zbiornika wodoru na terenie Elektrowni Rybnik S.A na środowisko
Data sporządzenia dokumentu
2009-12-08
Zamawiający
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Wykonawca
mgr inż. Jolanta Domirska
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2009-12-15