Numer wpisu
2/E/2010
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku ok. 900 MW w Elektrowni Rybnik S.A."
Zakres przedmiotowy dokumentu
Ocena oddziaływania na środowisko budowy nowego bloku o mocy ok. 900 MW na terenie Elektrowni Rybnik S.A. położonej w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej
Data sporządzenia dokumentu
2009-11-01
Zamawiający
Elektrownia Rybnik S.A. ul.Podmiejska 44-207 Rybnik
Wykonawca
"Energoprojekt-Warszawa" S.A ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa 1
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-13