Numer wpisu
3/E/2010
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A."
Zakres przedmiotowy dokumentu
Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie układu torowego bocznicy kolejowej na terenie Elektrowni Rybnik S.A.
Data sporządzenia dokumentu
2009-11-01
Zamawiający
Elektrownia Rybnik S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Wykonawca
Ekosysytem Śląsk Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska ul. Działkowa 44 41-400 Mysłowice
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Cieślik Maria (Ek I)
Wpis z dnia
2010-01-13