Numer wpisu
12/E/2010
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w Rybniku"
Data sporządzenia dokumentu
2010-01-04
Zamawiający
Miasto Rybnik
Wykonawca
Z.U.H. "TENSA", ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-04-12