Numer wpisu
21/E/2010
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy stacji serwisowej samochodów dostawczych i ciężarowych w Rybniku przy ul. Raciborskiej na działkach o numerach 1040/71 i 1888/7.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Rybnik, obręb Smolna, ul. Raciborska
Zamawiający
Janusz Kosica Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Akropolises" z siedzibą: 43-518 Ligota, ul. Jesieniowa 22
Wykonawca
mgr inż. Arkadiusz Kruk - speckjalista d/s ochrony środowiska SEKA S.A., 04-386 Warszawa, ul. Paca 37
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój 052
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
Skorecka Małgorzata (Ar II)
Wpis z dnia
2010-06-22