Numer wpisu
27/E/2010
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa fermy kur niosek w Rybniku przy ul. Buhla"
Data sporządzenia dokumentu
2010-08-25
Zamawiający
Paweł Bochenek, ul. Kościuszki 27A, 44-200 Rybnik
Wykonawca
EKO-RADEX Piotr Masny, ul. Raciborska 585, 44-280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-09-27