Numer wpisu
31/E/2010
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stanowiska do malowania oraz budowy instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu na terenie firmy ARTECH w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej
Data sporządzenia dokumentu
2010-09-01
Zamawiający
Piotr Chwołka, ARTECH, ul. Wodzisławska 175B, 44-218 Rybnik
Wykonawca
Piotr Masny, EKO-RADEX, ul. Raciborska 585, 44-280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2010-11-02