Numer wpisu
38/E/2009
Dotyczy
Analiza porealizacyjna
Zakres przedmiotowy dokumentu
Przebudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej granicy miasta Rybnika wzdłuż ulicy Rybnickiej i Gliwickiej do ronda Europejskiego
Data sporządzenia dokumentu
2008-11-10
Zamawiający
Miasto Rybnik REGON 276255430
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o. REGON 273279677
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Dróg, pokój 6, (032) 4392006
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
Lasota-Remiorz Joanna (D I)
Wpis z dnia
2009-07-08