Numer wpisu
1/E/2004
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2003-04-09
Wykonawca
Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika, Wydział Ekologii, Pokój nr 013
Uwagi
dotyczy Rozdzielni Gazu Rybnik, ul. Zebrzydowicka 101
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2004-06-28