Numer wpisu
1/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2003-02-17
Wykonawca
Ahold Polska Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 38, 30-126 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Dotyczy Supermarketów Albert
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-03