Numer wpisu
2/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2003-07-09
Wykonawca
Ekos Poznań, ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-03