Numer wpisu
3/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2004-07-15
Wykonawca
Euro-Eko-Pol, Leszek Kamińsk, 40-762 Katowice, ul. Jana Heweliusza 21i
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Odpady wytwarzane przez firmę Metal-Ceram w Rybniku
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-03