Numer wpisu
5/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Wykonawca
Lek. Wet. D. Gadomski, J. Luty, Usługi Weterynaryjne S.C., ul. orzechowa 22, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-04