Numer wpisu
6/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Wykonawca
ORLEN Budonaft Sp. z o.o., ul. Skośna 31, 30-383 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Działalność prowadzona w rybniku przy ul. Gliwickiej 196
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-04