Numer wpisu
7/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpdami
Data sporządzenia dokumentu
2004-10-28
Wykonawca
Lecznica dla zwierząt S.C., lek. wet.J. Kałuża, S. Szynol, J. Szczekała, J. Brząkalik, ul. Słowackiego 15, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-07