Numer wpisu
8/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Wykonawca
PRInż S.A. - Holding, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-950 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Dotyczy budowy kanalizacji
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-07