Numer wpisu
9/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2004-12-01
Wykonawca
Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o., ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-08