Numer wpisu
10/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Wykonawca
Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7043
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-08