Numer wpisu
11/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Wykonawca
Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Wykonawca działa w imieniu Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-336 Warszawa
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-10