Numer wpisu
12/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowani8a wytworzonymi odpadami
Wykonawca
EKO-MAT Zbigniew Matyasik, ul. Sławkowska 12, 43-600 Jaworzno
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-10