Numer wpisu
13/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-01-26
Wykonawca
Euro Apteka Sp. z o.o., ul. Żytnia 15/14 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokójn nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Działalność prowadzona w Rybniku, Plac Wolności 10
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-15