Numer wpisu
15/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2004-12-28
Wykonawca
Rybnicki Klub Motorowy, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-15