Numer wpisu
16/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania
Data sporządzenia dokumentu
2005-02-08
Wykonawca
Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.,ul. Pachońskiego, 31-223 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Browar w Rybniku, ul. Chrobrego 1, 44-200 Rybnik
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-16