Numer wpisu
17/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowani8a wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2004-10-18
Wykonawca
Lecznica dla zwierzat VET S.C., K. Szwarc, K. Szwarc, O. Sobik, ul. Smolna 67, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Dotyczy lecznicy na ul. Krzyżowej 67
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-02-16