Numer wpisu
18/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-04-07
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii referat ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Działalność prowadzona w Rybniku przy ulicy Winklera 5
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-04-27