Numer wpisu
19/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach ich gospodarowania
Data sporządzenia dokumentu
2005-04-01
Wykonawca
PKP Energetyka Sp. z o.o., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Górnośląski Al.. Roździeńskiego 1
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Kwiatowa 25
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-04-28