Numer wpisu
20/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-04-04
Wykonawca
Mc Donald' s Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7043
Uwagi
Restauracja Mc Donal' s, ul. Rynek 9, 44-200 Rybnik
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-04-28