Numer wpisu
21/E/2005
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpoadach oraz o sposobach gospodaowania wytworzonymi odpadami.
Data sporządzenia dokumentu
2004-12-23
Wykonawca
Lekarz Weterynarii Andrzej Franiczek Lecznica Weterynaryjna, ul. Zebrzydowicka 2,44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
SzwagierczakW
Wpis z dnia
2005-10-31