Numer wpisu
1/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-01-17
Wykonawca
IZMAR Sp. z o.o.,00-004 Warszawa, ul. Marszałkowska 138
Miejsce przechowywania
Urząd miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Uwagi
Dot. Apteki w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 1
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2006-06-09