Numer wpisu
6/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2006-03-08
Wykonawca
Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A., ul. Gen. Z.W.Jankego 13,40-615 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-06-09