Numer wpisu
8/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-05-11
Wykonawca
AUTO LAK CENTER P.P. Peter Pyttel, ul. Energetyków 34, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnia, Wydział Ekologii
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-06-09