Numer wpisu
9/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-04-25
Wykonawca
Eurocash S.A., ul. Wołczyńska 18, 60-003 Poznań
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy hurtowni położonej w Rybniku przy ul. Powstańców 98
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-06-09