Numer wpisu
13/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadahc oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-06-07
Wykonawca
Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A., ul. Gen. Z. W. Jankego 13, 40-615 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16