Numer wpisu
17/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-09-28
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Trans-Ziem" Zbigniew Jasiewicz, Al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 43, 31-876 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii,pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy budowanego obiektu Focus Park
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16