Numer wpisu
24/E/2006
Dotyczy
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Data sporządzenia dokumentu
2005-10-17
Wykonawca
NZOZ "PULS-MED" S.C., S. Figura, U. Szotek, 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16